کرم پودر مایع کوورانس avene مجوزبهداشتی 1375743072192101

مناسب برای پوشش پوست,در پنج رنگ: رنگ طبیعی پوست، رنگ روشن، رنگ بژ، رنگ عسلی تیره و رنگ برنزه, مجوزبهداشتی 1375743072192101

قرمز

توقف فروش

یک جوش کوچک، یک خال مادر زادی، کک و مک های روی صورت دراثرقرار گرفتن در معرض آفتاب،اسکار یا جای زخم روی گونه، سرخی گونه به صورتی غیر طبیعی، چهره خسته، تیرگی زیرچشم و ضایعات دیگر… نگرانی به خود راه ندهید. با محصولات کوورانس COUVRANCE همه این ضایعات قابل پوشش است.

شما می توانید با کرم پودر مایع aven پوستتان رو پوشش دهید. این کرم به تنهایی می تواند بعنوان کرم آرایشی استفاده کرد. همچنین مناسب برای پایه آرایشی می باشد.

رنگ روشن01: پوست صورتتان را بیشتر از رنگ پوستتان روشن می کند.

رنگ پوست02: هیچ تغییری در رنگ پوست ایجاد نمی کند فقط باعث پوشانندگی می شود.

رنگ بژ03: کمی تیره تر از رنگ اصلی پوستتان هست.

رنگ عسلی تیره04: تیره تر از رنگ بژ هست.

رنگ برنزه05: باعث می شود رنگ پوستتان به رنگ تیره یا همان رنگ برنزه تبدیل شود. مجوزبهداشتی 1375743072192101