واکس برنزه کننده آرگان مجوزبهداشتی 9789960693935846

برنزه شدن یکنواخت و بادوام به کمک آفتاب, دارای مجوزبهداشتی 9789960693935846

قرمز

توقف فروش

برخی از خواص واکس برنزه کننده بدن:

– برنزه شدن یکنواخت و بادوام به کمک آفتاب

– تغذیه، نرم کننده و جلوگیری از ایجاد التهاب و تحریک پوست

– حاوی روغن آرگان، موم میکروکریستالین

– 150ml

– مجوزبهداشتی 9789960693935846