قوانین و مقرارت:

مشتریان عزیزم می توانند محصول دریافتی را در صورت عدم رضایت بعد حداکثر 7 روز محصول را با مدیریت هماهنگ و عودت دهند.

تمامی قیمت ها مقطوع می باشد. لطفا از بالا بودن قیمت محصولات در دیگر فروشگاه ها، نسبت به اصل یا تقلبی بودن تردیدی نداشته باشید. تمامی محصولات این فروشگاه دارای مجوز بهداشتی و لیبل اصالت کالا می باشد که از وزارت صنعت و معدن از طریق پیام کوتاه قابل پیگیری هستند ​